News

Từ ngày được quả trứng

Nàng Kháy Ở làng kia, có một chàng mồ côi tên là Hoa Long. Ngày ngày, Hoa Long phải đi làm thuê cho thổ ty để kiếm miếng cơm ăn, đêm về nghỉ ở túp lều tranh nhỏ. Nhỏ hơn cả chuồng ngựa nhà thổ ty. Hoa Long nghèo… Read More